Allmänna villkor vid försäljning

ALLMÄNNA VILLKOR VID FÖRSÄLJNING

 

UPPDRAGETS OMFATTNING

Sweden Photographica Auction tar på sig ett uppdrag att sälja och erhålla provision efter att säljarens vara har godkänts för försäljning.

MOTTAGANDE AV FÖREMÅL

Det ligger på säljarens ansvar att ha full äganderätt till det föremål som ska säljas. Om man säljer för någon annans räkning ska detta kunna styrkas med skriftliga dokument för varje enskilt föremål.

En värdering görs avSweden Photographica Auction och därmed sätts även ett lägsta pris för försäljningen utöver värderingen. Dessa avtal sätts i kontraktet.

FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER

Sweden Photographica Auction tar endast provision enligt provisionstabellen, vilket alltså varierar från 10-25% beroende på försäljningspriset dock max 7.500 SEK. Utöver det tillkommer Traderas provisionsavgift max 150 SEK och frakt tillkommer om varan säljs under 5.000 SEK. Mer info om detta finner man under frakt.

EJ SÅLDA FÖREMÅL

Sweden Photographica Auction förbinder sig att lägga ut föremålet 3 ggr. Om varan då inte har sålts, har säljaren 14 dagar på sig att antingen hämta varan eller få den tillbaka skickad mot fraktavgift.

Ett alternativ är att Sweden Photographica Auction köper varan direkt av säljaren. Det gör man då för 50% av uppskattat försäljningsvärde. Detta är dock något som måste godkännas av både Sweden Photographica Auction och säljaren.

ÅNGERRÄTT

Om köparen utnyttjar sin ångerrätt så förbehållerSweden Photographica Auction rätten att återigen lägga ut varan för att få den såld upp till 3 ggr som ovan.

UTBETALNING

När försäljningen gått igenom, så får säljaren ett mail med en bekräftelse på att köpet gått igenom.

Man erhåller betalning tidigast tio bankdagar efter erhållen betalning från köparen och senast 30 dagar efter köpet/auktionen gått igenom. Detta förutsätter att köparen inte reklamerat eller utnyttjat sin ångerrätt.

ANSVAR FÖR FEL

Om köparen vill kräva ersättning för eventuella felaktigheter eller dolda fel vid köpet, har Sweden Photographica Auction rätt att kräva den ersättningen från säljaren i sin tur. Sweden Photographica Auction står inte för några ersättningar vid köp eller försäljning via auktion.

FORCE MAJEURE

Sweden Photographica Auction ansvarar inte för förlust som orsakas på grund av krigshandling, myndighetsåtgärd, eldsvåda, naturkatastrof eller annan sådan katastrof, olycka eller olyckshändelse som Sweden Photographica Auction inte kunnat råda över eller förutse.